Naše poslanstvo

Geodetske storitve in svetovanje z individualnim pristopom

Preverjene storitve

Pooblaščeni in odgovorni geodet z dolgoletnimi izkušnjami je vpisan v imenik pri IZS.

Tradicija

V geodeziji smo aktivni že od leta 1987.

Individualni pristop

Geodetske storitve opravljamo tako za fizične osebe, kot tudi za podjetja.

Naše storitve

Za vas izvajamo naslednje storitve, ki jih opravljamo profesionalno, predvsem pa s predanostjo in individualnim pristopom.

Ureditev meje

Vzpostavitve parcelne linije med parcelami.

Katasterski vpis stavb

Izdelava etažnih načrtov.

Evidentiranje omrežja v ZKGJI

Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture v ZKGJI.

Parcelacija

Postopek delitve ali združitve parcel.

Geodetski načrt

Prikaz dejanskega stanja terena s podatki.

Zakoličenje objektov

Označitev lokacije objekta v naravi na podlagi danih pogojev.

Reference

Nekaj zadovoljnih uporabnikov naših storitev.

Kako delujemo? PREPROSTO!

Za vas imamo mobilno pisarno, in tako lahko najhitreje in na sami lokaciji začrtamo okvirno rešitev, ki je za vas najboljša.

24/7

Spletna dosegljivost

200+

Zadovoljnih strank

35+

Let izkušenj

100%

Zadovoljstvo